Βελτιώνοντας την ζωή
των αγροτών...

Εστιάζουμε στις ανάγκες των πελατών μας. Τους επισκεπτόμαστε συχνά και ανταλλάζουμε γνώμες, απόψεις και ιδέες πάνω στη συνεχή βελτίωση.

Εξελισσόμαστε διατηρώντας την υπεροχή και προωθώντας την καινοτομία

Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας.

Επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης για τη δημιουργία προϊόντων που επιτρέπουν στους πελάτες μας να αναπτυχθούν περισσότερο, να παράγουν καλύτερη ποιότητα, να αναπτύσσουν τις καλλιέργειές τους εκτός εποχής έτσι ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και να μεγιστοποιήσουν το εισόδημά τους.

Εστιάζουμε στις ανάγκες των πελατών μας. Τους επισκεπτόμαστε συχνά και ανταλλάζουμε γνώμες, απόψεις και ιδέες πάνω στη συνεχή βελτίωση. Το «Brainstorming» είναι το κλειδί της εταιρίας μας, η φιλοσοφία μας, και καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των πελατών μας.

Συνεργασίες

Η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μάς επιτρέπει να αναλύσουμε σε βάθος ζητήματα τεχνικά, εμπορικά και θέματα διανομής και να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό, από την ίδρυση της εταιρίας έχουμε επενδύσει στην αξία των εταιρικών σχέσεων και των ισχυρών συμμαχιών, φέρνοντας στους πελάτες μας τους καρπούς των συνεργασιών αυτών μέσω προϊόντων και λύσεων καλύτερης απόδοσης. Ανάμεσα στους συνεργάτες μας, ξεχωρίζει η Dow Plastics όσον αφορά την παροχή γνώσεων και την υποστήριξη στις πρώτες ύλες, ενώ η Reifenhäuser GmbH είναι ο κύριος συνεργάτης μας όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας διαρκή βελτίωση των προϊόντων μας.

Η Καινοτομία και η Διαφοροποίηση είναι έννοιες γραμμένες στο DNA μας. Κατέχουμε πάνω από 40 Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε φιλμ αγροτικών εφαρμογών  για ένα μεγάλο φάσμα καλλιεργειών, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες μας να επιτύχουν ακόμα υψηλότερα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.

Ιστορία της εταιρίας μας...

Είμαστε παθιασμένοι με την παραγωγή εξαιρετικών προϊόντων που παρέχουν πλεονέκτημα στους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και κορυφαία τεχνολογία υλικών. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην παροχή μοναδικών προϊόντων μακράς διαρκείας τα οποία αποτελούν εργαλεία που κάνουν τη ζωή των πελατών μας πιο εύκολη και κερδοφόρα.

Το όραμα

Η εταιρία έχει ξεκάθαρο όραμα την περαιτέρω ανάπτυξη, τις επενδύσεις σε νέα προϊόντα, την εισχώρηση σε νέες αγορές και, κυρίως, την παροχή προς τους πελάτες μας ολοκληρωμένων λύσεων. Για να το επιτύχουμε αυτό, επενδύουμε τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό μέσω της απόκτησης νέων τεχνολογιών, όσο στην επέκταση σε νέες πρώτες ύλες. Η σημαντικότερη όμως επένδυση της εταιρίας είναι οι άρτια καταρτισμένοι άνθρωποί της. Με συνεχή και επίμονη εκπαίδευση οι άνθρωποι της Δάιος πλαστικά αποκτούν ένα νέο σύνολο ικανοτήτων που τους επιτρέπει να αναπτύξουν προηγμένα προϊόντα και να προσφέρουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παραγωγού, γεγονός που θέτει την εταιρία μεταξύ των ηγετών στον τομέα της.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
SCROLL DOWN
SCROLL TOP
Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456