Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αστέριος Δ. Δάιος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος – Ιδρυτής της εταιρείας.

 

Δημήτριος Α. Δάιος, 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / Eκτελεστικό Μέλος – Κάτοχος Μaster of Engineering του Imperial College of Science και συμμετέχει στο ερευνητικό κέντρο στο IKV, RWTH, Aachen.

 

Στέργιος Ν. Γεωργαλής,

Μέλος Δ.Σ. / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Δικηγόρος.

 

Πετρίδης Ν. Χρήστος 

Μέλος Δ.Σ. / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Οικονομολόγος.

 

Γραφιαδέλλης Β. Κωνσταντίνος 

Μέλος Δ.Σ. / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456