Οι άνθρωποί μας

Είναι οι άνθρωποί μας που βρίσκονται πίσω από κάθε νέα ιδέα, οι οποίοι μετατρέπουν ένα απλό πρωτότυπο σε ένα πολύτιμο εργαλείο.

Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρίας μας. Είναι οι άνθρωποί μας που βρίσκονται πίσω από κάθε νέα ιδέα, οι οποίοι μετατρέπουν ένα απλό πρωτότυπο σε ένα πολύτιμο εργαλείο.

Καινοτομούν. Συλλαμβάνουν πρωτοποριακές λύσεις, τις υλοποιούν και τις αναπτύσσουν πριν τις παρουσιάσουν στους πελάτες μας. Στοχεύουν πάντα στο να βελτιώσουν τα προϊόντα και να παρουσιάσουν προτάσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στις ανάγκες των παραγωγών.

Είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά. Δεν συμβιβάζονται ποτέ με κάτι λιγότερο από την ιδανική λύση. Είναι άνθρωποι που συνδυάζουν την επιστημονική εξειδίκευσή τους και κορυφαία τεχνολογία με το πάθος τους για δημιουργία και διαφοροποίηση.

 

SCROLL DOWN
SCROLL TOP
Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456