Ιστορικό

1974

Η αφετηρία...

Το 1974 ήταν η αφετηρία ενός ενδιαφέροντος ταξιδιού για την Δάιος Πλαστικά. Αρχικά, η εταιρία παρήγαγε πλαστικές σακούλες και σε σύντομο χρονικό διάστημα προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές.
Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και η καινοτομία. Έχει παρουσιάσει διάφορα προϊόντα στην αγορά τα οποία προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Το 1977 η εταιρία εγκατέστησε γραμμή παραγωγής πολυαιθυλενίου με δυνατότητα παραγωγής ανισόπαχου φύλλου και ξεκίνησε την παραγωγή πρωτοποριακών και πατενταρισμένων φύλλων για την ξήρανση καπνού και σταφίδας.

1980 - 1988

Καινοτόμες Προτάσεις

Το 1980 η Δάιος Πλαστικά παρουσιάζει ένα νέο προϊόν το οποίο απευθύνεται στη παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η εταιρία παράγει εξειδικευμένους αρδευτικούς σωλήνες υψηλής πίεσης και μάνικες από μαλακό PVC. Αναζητώντας πάντα για στενές και δημιουργικές συνεργασίες με ομοειδείς εταιρίες, έρχεται σε επαφή με την Ισραηλινή εταιρία Plastro Gvat και το 1988 ξεκινά τη παραγωγή ειδικού αυτορρυθμιζόμενου σταλακτηφόρου σωλήνα.

1988 - 1992

Διαφοροποίηση

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η εταιρία συνάπτει συνεργασία με τη Dow Plastics για τη χρήση ενός ειδικού τύπου πολυαιθυλενίου. Παράλληλα, παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων με την επωνυμία Dalin®. Το πρώτο προϊόν της σειράς αυτής στοχεύει στις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας βαμβακιού, παρέχοντας στους βαμβακοπαραγωγούς ένα ισχυρό εργαλείο έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καλλιέργεια.

1988 - 1995

Δημιουργία

Προσφέροντας διαρκώς λύσεις για δυναμικές και επικερδείς καλλιέργειες, η εταιρία βγαίνει στο προσκήνιο με διάφορα προϊόντα για την καλλιέργεια του σπαραγγιού. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τεχνογνωσία που διαθέτει, εμφανίζει καινούρια προϊόντα όπως το Dalin® Black εγκαινιάζοντας μία νέα πρωτοποριακή σειρά προϊόντων: Τα πατενταρισμένα Dalin® Pocket.

1996 - 1999

Θέτοντας υψηλούς στόχους

Η εταιρία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Τα προϊόντα της γνωρίζουν την αποδοχή των παραγωγών, και των πελατών της εταιρίας γενικότερα, και η απήχηση αυτή αντικατοπτρίζεται στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. Η σειρά Dalin® Pocket διευρύνεται με νέα προϊόντα τα οποία αποτελούν εξέλιξη για την ίδια την παραγωγή και την καλλιέργεια. Μία σειρά από πατέντες κατατίθενται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, εκτοξεύοντας το συνολικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις 16.
Ο ποιοτικός και καινοτόμος χαρακτήρας των προϊόντων αναγνωρίζεται στην απαιτητική Ευρωπαϊκή αγορά και η εταιρία ξεκινά να εξάγει τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.

2000 - 2010

Προχωρώντας στον νέο αιώνα

Η Δάιος Πλαστικά συνεχίζει τη θετική και ανοδική πορεία της, γεγονός που της επιτρέπει να εισαχθεί στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Αντλεί κεφάλαια τα οποία επενδύονται. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, η εταιρία συνεχίζει να επενδύει στο ισχυρό της πλεονέκτημα: την παραγωγή ιδεών και ολοκληρωμένων προτάσεων που έχουν ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.

2011 - 2016

Νέες βελτιώσεις και νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η δέσμευσή μας στην αλλαγή, τη βελτίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται μέσω μίας σειράς νέων προϊόντων τα οποία στοχεύουν στις αγορές μαλακών φρούτων, σε εξειδικευμένα φύλλα θερμοκηπίων και καλλιέργειας σπαραγγιού. Η προσθήκη 5 Παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας οδηγούν την εταιρία σε μία νέα εποχή επενδύσεων και ανάπτυξης.

Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456