Διάτρητο

Διευκολύνοντας την τοποθέτηση των φυτών στο χωράφι

Όλα τα φιλμ εδαφοκάλυψης προσφέρονται με διάφορα σχέδια τρυπών ή σχισμών, διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση των φυτών στο χωράφι χωρίς επιπλέον προσπάθεια των παραγωγών να κόβουν το φιλμ πριν την μεταφύτευση, εξοικονομώντας έτσι εργατικό κόστος.

SCROLL DOWN
SCROLL TOP
Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456