Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

 

  • Απόστολος Α. Χρυσοστομίδης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Βιογραφικό

Ο κος.  Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/12/1961, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon A.E.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE A.E. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και  τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

 

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

 

Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

 

  • Κωνσταντίνος Ν. Ζησάκος

Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Βιογραφικό

Ο κ.  Κωνσταντίνος Ζησάκος του του Νικολάου Γεννήθηκε στα Νάματα Ασκιού Κοζάνης την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α’ Τάξης. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια. Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

  • Ευαγγελία Σ. Γεωργαλή 

Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών / Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Βιογραφικό

Η κα Ευαγγελία Γεωργαλή  του Στέργιου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20/01/1992. Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία και τις Επιστήμες Κτηρίων στο TU Deft στην Ολλανδία. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο όπου συμμετείχε σε ποικιλία έργων αστικού σχεδιασμού και περιφερειακής ανάπτυξης.

Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων. Σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, η εταιρία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε μια συνεχή και ένθερμη προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες μας. ΑΒΕΕ 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας 59200 Βέροια, Ελλάδα 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456 2332042412 , 42434 , 42456